Kristy Cole WIP 1 blue pp new earringBill & Kristy Cole WIP 2 blue Approved layerBill & Kristy Cole WIP 2 grey fabric bkgdBill & Kristy Cole WIP blue full sizeBill Cole formal w tie blue bkgrd 5x7 copyBill Cole formal w tie blue bkgrd 5x7Bill Cole formal w tie blue bkgrd 8x10 copyBill Cole formal w tie blue bkgrd 8x10Bill Cole open neck new blue Bkgrd 8x10 flatBill Cole open neck new blue Bkgrd full size flat squareBill Cole open neck new blue Bkgrd full size flatBill Cole w black turtleneck 8x10Bill Cole w black turtleneck full size rotateBill Cole w black turtleneck full sizeBill-Cole-formal-w-tie-blue-bkgrd-1000x1000-saved4WEBBill-Cole-w-black-turtleneck-800x1000-pixels-saved4WEBKristy Cole WIP 1 blue pp full sizeKristy Cole WIP 2 more vertical blue pp